spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří:

 • Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy ve věku od 15 do 26 let
 • Rodiny s dětmi
 • Osoby/rodiny ohrožené socio-patologickým jednáním
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Etnické menšiny
 • Osoby/rodiny dlouhodobě nezaměstnané
 • Osoby/rodiny bez přístřeší
 • Osoby/rodiny předlužené
 • Osoby/rodiny ohrožené kriminalitou

Projekt uplatňuje principy rovných příležitostí.

 

 

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST EU ESFCR