spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

Identifikace projektu

Operační program spacer Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence
Oblast podpory

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Číslo výzvy            06
Název výzvy Kontinuální výzva pro oblast podpory 3.1b – služby v oblasti sociální integrace
Název projektu: Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné
Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/06.08289
Datum zahájení projektu 01. 02. 2013
Datum končení projektu 20. 10. 2014
Příjemce dotace Obec Vápenná, Vápenná 442, 790 64 Vápenná
Statutární zástupce příjemce Leoš Hannig, +420 584 439 068, leos.hannig@seznam.cz  
Kontaktní osoba

Ing. Alexandra Snopková, +420 777 607 344, info@ceskyprojekt.cz  

 

 

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST EU ESFCR