progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
-1spacer

Vazba na projekt „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit“

Ve vybudovaném Multifunkčním centru sociálních služeb a fakultativních činností budou po zahájení jeho provozu poskytovány klientům služby, které jsou již nyní pro cílovou skupinu zajišťovány prostřednictvím realizace projektu s názvem „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit“, registr. číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00008, realizovaného Obcí Vápenná a financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Náplní tohoto projektu je poskytovat všem sociálně vyloučeným lidem a rodinám - prostřednictvím uvedených sociálních služeb a fakultativních činností - bezplatnou pomoc odborníků ze sociální a finanční sféry.

Realizace obou uvedených projektů vytváří v obci Vápenná komplexní infrastrukturu, která umožňuje poskytovat sociální služby a fakultativní činnosti ambulantní formou integrovaně v místě bydliště sociálně vyloučených obyvatel.

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST EU ESFCR